Als onze wereld een dorp was…

Posted on 16 mei 2009

0


Als je de hele wereld vergelijkt met een dorp van 100 inwoners en rekening houdt met alle bestaande verhoudingen, dan zou dit dorp bestaan uit:

 • 57 Aziaten – 21 Europeanen – 14 Amerikanen – 8 Afrikanen
 • 52 vrouwen – 48 mannenwereldbol
 • 70 niet-blanken – 30 blanken
 • 70 niet-christenen – 30 christenen
 • 89 hetero’s – 11 homo’s
 • 6 personen zouden 59% van de totale wereldrijkdom bezitten
 • 80 zouden dakloos zijn
 • 70 zouden analfabeet zijn
 • 1 zou sterven
 • 2 zouden geboren worden
 • 1 zou een PC hebben
 • 1 zou een diploma hebben

En hoe zit met mij?

Als ik deze morgen wakker ben geworden en ik ben niet ziek, dan ben ik gelukkiger dan 1 miljoen mensen die in de komende dagen zullen sterven.

Als ik nooit oorlog, eenzaamheid, honger of het lijden van de gewonden heb meegemaakt, dan ben ik gelukkiger dan 500 miljoen mensen in de wereld.

Als ik naar de kerk kan gaan zonder me bedreigd te voelen, zonder gearresteerd te worden of zonder dat ik gedood wordt, dan ben ik gelukkiger dan 3 miljard mensen in de wereld.

Als ik eten in de koelkast heb liggen, gekleed ben, een dak en een bed heb, dan ben ik rijker dan 75% van de inwoners van de wereld.

Als  ik een bankrekening heb, een beetje geld in je portefeuille of een beetje kleingeld in een doosje, dan hoor ik bij de 8% rijkste mensen van de wereld.

(Ooit eens in een powerpoint presentatie toegestuurd gekregen)

Advertenties
Posted in: samenleving