Moslims en christenen samen – A Common Word

Posted on 16 mei 2009

0


A Common Word headerOp 13 oktober 2007 verscheen een belangrijk document in de geschiedenis van moslims en christenen. Het heeft in Nederland naar mijn weten weinig aandacht gekregen (update – uiteindelijk is er op 20 mei 2009 een studiedag hierover gehouden), maar in het buitenland werkt het nog steeds door.

Het is een boodschap van 138 moslimse geleerden en leiders naar aanleiding van een controversiële uitspraak van paus Benedictus XVI over de Islam tijdens een lezing aan de Universiteit van Regensburg. Die uitspraak heeft in de islamitische wereld tot veel onrust geleid. Hierop reageerden 38 islamitische leiders met een open brief aan de paus en later werd dit uitgewerkt en uitgebreid tot wat nu ‘A Common Word Between Us and You’ heet.

Dit document is heel bijzonder. Het is geschreven in “the spirit of open intellectual exchange and mutual understanding” — een open intellectuele uitwisseling en gezamenlijke begrip. Ook spreken hier islamitische leiders uit allerlei richtingen met één stem over de betekenis en boodschap van de Islam.

De schrijvers hebben zelf een samenvatting van deze bijzondere boodschap bijgevoegd:

Muslims and Christians together make up well over half of the world’s population. Without peace and justice between these two religious communities, there can be no meaningful peace in the world. The future of the world depends on peace between Muslims and Christians.

The basis for this peace and understanding already exists. It is part of the very foundational principles of both faiths: love of the One God, and love of the neighbour. These principles are found over and over again in the sacred texts of Islam and Christianity. The Unity of God, the necessity of love for Him, and the necessity of love of the neighbour is thus the common ground between Islam and Christianity. The following are only a few examples:

Of God’s Unity, God says in the Holy Qur’an: Say: He is God, the One! / God, the Self-Sufficient Besought of all! (Al-Ikhlas, 112:1-2). Of the necessity of love for God, God says in the Holy Qur’an: So invoke the Name of thy Lord and devote thyself to Him with a complete devotion (Al-Muzzammil, 73:8). Of the necessity of love for the neighbour, the Prophet Muhammad peace be upon him said: “None of you has faith until you love for your neighbour what you love for yourself.”

In the New Testament, Jesus Christ u said: ‘Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is One. /  And you shall love the Lord  your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ This is the first commandment. / And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbour as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” (Mark 12:29-31)

In the Holy Qur’an, God Most High enjoins Muslims to issue the following call to Christians (and Jews—the People of the Scripture):

Say: O People of the Scripture! Come to a common word between us and you: that we shall worship none but God, and that we shall ascribe no partner unto Him, and that none of us shall take others for lords beside God. And if they turn away, then say: Bear witness that we are they who have surrendered (unto Him). (Aal ‘Imran 3:64)

The words: we shall ascribe no partner unto Him relate to the Unity of God, and the words: worship none but God, relate to being totally devoted to God.  Hence they all relate to the First and Greatest Commandment. According to one of the oldest and most authoritative commentaries on the Holy Qur’an the words: that none of us shall take others for lords beside God, mean ‘that none of us should obey the other in disobedience to what God has commanded’. This relates to the Second Commandment because justice and freedom of religion are a crucial part of love of the neighbour.

Thus in obedience to the Holy Qur’an, we as Muslims invite Christians to come together with us on the basis of what is common to us, which is also what is most essential to our faith and practice: the Two Commandments of love.

And may peace and blessings be upon the Prophet Muhammad

 In the Name of God, the Compassionate, the Merciful,

Er is inderdaad zoveel dat moslims en christenen bindt en de kern van de boodschap van allebei de godsdiensten komt zo sterk overeen. In deze wereld van oorlog, ruzies en scheidingen, is het geweldig dat er ook bruggen worden geslagen en niet alleen naar verschillen, maar juist naar overeenkomsten wordt gezocht.

De oproep tot vrede, recht en vrijheid van godsdienst klinkt duidelijk door in dit document.

Ik ben onder de indruk van de toon en de houding van ‘A Common Word’. Natuurlijk zijn er extremistische, fanatieke en fundamentalistische moslims, maar dat mag toch nooit deze stem onder laten sneeuwen? Dit is ook een kant van de islam en wel een kant die door de eeuwen heen heeft geklonken en nu ook veel aangehangen wordt. Kijk maar eens  naar de lijst van ondertekenaren en nieuwe ondertekenaren.

Ook is het opmerkelijk hoe vaak ze het christelijke nieuwe testament aanhalen. Wie een beetje de islamitische wereld kent, weet dat dit een grote stap is. Dit document is een uitgestoken hand naar de Westerse en christelijke wereld.

De website geeft Joodse reacties en die van christenen weer. Het Vaticaan, Tony Blair, de Chief Rabbis of Israel, Amerikaanse theologische faculteiten, evangelicalen, de Wereldraad van Kerken, de Baptist World Alliance en vele anderen hebben de uitgestoken hand beetgepakt en het document zeer verwelkomd.

Hoewel ik me niet in deze rij kan scharen, verwelkom ik ook dit document van harte. Het is een geweldige stap voorwaarts in de verhouding tussen christenen en moslims en daarmee ook een belangrijke stap voor alle mensen en de hele wereld. Ik kan alleen hopen dat dit document meer aandacht en doorwerking in Nederland zal krijgen.

Voor het hele document en reacties erop zie de speciale website.