Het prachtige gebed van Sint Franciscus is niet van hem

Posted on 25 mei 2009

2


Het bekende gebed ‘Heer, maak ons instrument van uw vrede’ dat aan St. Franciscus toegeschreven is, stamt zeer waarschijnlijk uit de twintigste eeuw. Dat schrijft Egidio Picucci in de ‘L’Osservatore Romano’, de semiofficiële krant van het Vaticaan, in de uitgave van 19-20 januari 2009.

‘L’Osservatore Romano’ schrijft dat het populaire gebed zeer waarschijnlijk geschreven is in het begin van de twintigste eeuw, omdat het in 1912 voor het eerst werd geciteerd in een Franse krant. In 1916 is het op verzoek van paus Benedictus XV op de voorpagina van ‘L’Osservatore Romano’ afgedrukt. Mede door de verschrikkingen van de oorlogsjaren werd het gebed heel populair.

Historicus Alberto Melloni van het persagentschap AP wijst erop dat ‘L’Osservatore Romano’ het wellicht bij het rechte eind heeft:

“St. Franciscus sprak het Italiaans van de jaren 1200 en gebruikte dit soort taal niet. Het gebed is uitgesproken franciscaans van inspiratie, maar St. Franciscus is niet zelf de auteur.”

Het doet niets af aan de zeggingskracht van dit gebed:

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.
Amen.

Een bekende en mooie Engelse vertaling is te vinden in het handboek voor Anonieme Alcoholisten in Amerika.

Lord, make me a channel of thy peace;
that where there is hatred, I may bring love;
that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness;
that where there is discord, I may bring harmony;
that where there is error, I may bring truth;
that where there is doubt, I may bring faith;
that where there is despair, I may bring hope;
that where there are shadows, I may bring light;
that where there is sadness, I may bring joy.

Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted;
to understand, than to be understood;
to love, than to be loved.
For it is by self-forgetting that one finds.
It is by forgiving that one is forgiven.
It is by dying that one awakens to eternal life.
Amen.

Het gebed is verschillende keren op muziek gezet, maar de mooiste toonzetting vind ik die van Sebastian Temple: ‘Make Me A Channel of Your Peace’. In een bericht op mijn blog ‘Muziek met Pit’ is een muziekvideo van dit lied te vinden in een uitvoering van Andrew Johnston (en links naar twee andere uitvoeringen).

Make me a channel of your peace,
Where there is hatred let me bring your love,
Where there is injury your pardon Lord,
And where there’s doubt true faith in you.

Make me a channel of your peace,
Where there’s despair in life, let me bring hope,
Where there is darkness, only light,
And where there’s sadness, ever joy. 

O Master grant that I may never seek,
So much to be consoled as to console,
To be understood as to understand,
To be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace,
It is in pardoning that we are pardoned,
In giving to all men that we receive
And in dying that we are born to eternal life.

Dit was één van prinses Diana’s meest geliefde liederen en het werd gezongen bij haar begrafenis. Het wordt ook elk jaar bij de Britse dodenherdenking gezongen.

De componist Sebastian Temple is geboren in Zuid Afrika op 12 februari 1928. Zijn jonge jaren bracht hij door op het platteland. Zijn moeder stierf toen hij drie jaar oud was en daarna hebben zijn grootouders hem opgevoed. Hij nam de Franciscaanse levensstijl over en werd een seculiere Franciscaan. Veel van zijn tijd besteedde hij aan het componeren van kerkmuziek.

Posted in: muziek, religie