De ‘war on drugs’ is geen oorlog tegen drugs

Posted on 6 februari 2016

1


De afgelopen week zag ik op de VPRO een documentaire over de Amerikaanse ‘War on Drugs’, de oorlog tegen drugs. De documentaire maakte op pijnlijke mTHILI-coveranier duidelijk dat die oorlog helemaal geen oorlog tegen drugs te zijn, maar een oorlog tegen armen. 13% van de drugsgebruikers is zwart, maar 90% van de mensendie in de gevangenis zit voor drugs is zwart. En voordat we naar de Verenigde Staten wijzen, geldt hetzelfde niet ook voor ons land, Nederland? Denk maar aan hoe er over Marokkanen gesproken wordt en hoe groot het percentage niet-blanken in onze gevangenissen is. Ook ons systeem zit zo in elkaar dat de mensen aan de onderkant achterblijven en gediscrimineerd worden en ook nog eens door politieke partijen weggezet worden. Daarmee gebeurt precies hetzelfde als wat de documentaire over Amerika laat zien. De gediscrimineerde groep krijgt moeilijker een baan en komt eerder in criminaliteit terecht. Wat weer hun slechte imago versterkt. En zo heb je een vicieuze cirkel.

“The drug war is a holocaust in slow-motion”

De Joodse documentairemaker maakte zelfs een beargumenteerde vergelijking met de holocaust. De stappen op weg naar de holocaust, zoals het wegzetten en stigmatiseren van groepen, confisceren van bezit, wegstoppen in kampen en uiteindelijk vernietiging, werden stuk voor stuk vergeleken met beelden en statistieken over hoe de Verenigde Staten met de onderkant van de samenleving omgaat. TheHouseIliveIn-Stats-shot

Aan het einde van de documentaire werd ook nog de volgende vergelijking gemaakt: als je zegt dat de armen (zwarten, Mexicanen of Marokkanen) het probleem zijn, dan is het alsof je zegt dat bij een longontsteking het hoesten het probleem is. Nee, de ontsteking in de longen is het probleem. En de criminaliteit onder een bepaalde groep is, net als het hoesten, slechts een symptoom van een dieperliggende probleem in de maatschappij waarbij armen weggezet en onderdrukt worden.

Zie voor meer informatie: http://www.thehouseilivein.org/

Een trailer van de film: